بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 64,109,442,697 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,132,219 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,132,219 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,149,650 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,067

صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/03/03

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

ضامن نقد شوندگي

مدیر ثبت:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیران سرمایه گذاری:

محمد آزاد، محمد آزاد دهقان، سعيد كاشي زنوزي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شهود امين

نمودار‌ها